The Whitney Show

CWRSC 55-57 Ashridge Way, Morden, Surrey

15th October - Whitney Houston Tribute Non-Members £5

Dolly Parton Show

CWRSC 55-57 Ashridge Way, Morden, Surrey

Members Free and £5 Non-Members on the night